Ahad, 16 Jun 2024 | 9 Zulhijah 1445H
Pilihan Warna: A A A  
A- A A+

Sepintas Lalu Akademi Audit Negara

PENGENALAN

Akademi Audit Negara ditubuhkan sebagai projek pembangunan Jabatan Audit Negara di bawah Rancangan Malaysia Ke-8. Pembinaan telah bermula pada 15 Ogos 2002 dan beroperasi pada September 2005. AAN terletak di Bandar Enstek, Nilai, Negeri Sembilan dengan jarak 55 kilometer dari Ibu Pejabat Jabatan Audit Negara di Putrajaya dan 10 kilometer dari Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA). Akademi Audit Negara mempunyai keluasan tanah 20 ekar. Adalah menjadi hasrat Jabatan Audit Negara (JAN) agar Akademi ini dapat digunakan sebagai landasan bagi meningkatkan profesionalisme dan sebagai badan akreditasi untuk juruaudit awam. Akademi Audit Negara diberi tanggungjawab untuk menyediakan program latihan yang sistematik dan komprehensif bagi memastikan semua warga JAN dilengkapi dengan latihan berasaskan kompetensi dan pembelajaran berterusan. Ia mengambil kira keperluan latihan semasa dan bersedia untuk cabaran masa depan. Di samping itu, ia juga berfungsi untuk menggalakkan kesedaran dalam sektor awam mengenai pentingnya akauntabiliti awam melalui kursus-kursus yang ditawarkan dalam bidang utama iaitu pengauditan, perakaunan, teknologi maklumat dan pengurusan.

Akademi ini diketuai oleh Pengarah dan disokong oleh 55 pegawai akademik dan pentadbiran. Kursus-kursus yang ditawarkan adalah di bawah 5 program iaitu Pengauditan, Perakaunan, Pengurusan, Teknologi Maklumat dan Antarabangsa & Penyelarasan.


Visi

Institusi Latihan yang unggul dalam bidang pengauditan  

Misi

Membina kompetensi dan kapasiti dalam pengauditan


Objektif

  1. Melengkapkan Juruaudit dan Penolong Juruaudit dengan pengetahuan kemahiran dan keupayaan dalam bidang pengauditan dan bidang lain yang berkaitan;
  2. Menyediakan Program Latihan yang berkualiti dan sistematik;
  3. Menyediakan tenaga pengajar yang mahir;
  4. Memperluaskan kaedah pembelajaran kepada pembelajaran secara elektronik;
  5. Menyediakan prasarana yang kondusif;
  6. Menjalinkan perkongsian pintar dengan Institusi Latihan Awam/Institusi Pengajian Tinggi Awam/Institusi Latihan Swasta/Badan Profesional/Organisasi Antarabangsa;
  7. Mempromosi AAN sebagai Institusi Latihan Pengauditan yang unggul.


Teras Strategik

Teras 1. Membangun dan meningkatkan kompetensi Juruaudit/Penolong Juruaudit
Teras 2. Menambahbaik mutu pembelajaran dan pengajaran
Teras 3. Menambahbaik infrastruktur AAN
Teras 4. Mengukuhkan kedudukan AAN sebagai Institusi Latihan Pengauditan yang unggul
  • Dikemaskini pada: 22 Mar 2022
  • Cetak
  • Hit: 1944